pasirinkimo sandoris - Lietuvių-Prancūzų Žodynas - Glosbe

Emitento pasirinkimo sandoris

emitento pasirinkimo sandoris

Taikymo sritis 2. Šiame skirsnyje buveinės valstybė narė yra:1 valstybėje narėje įsteigtiems nuosavybės vertybinių popierių ir ne nuosavybės vertybinių popierių, kurių vieno vieneto nominalioji vertė yra mažesnė kaip 1 eurų, emitentams — ta valstybė narė, kurioje yra registruota emitento buveinė;2 ne valstybėje narėje įsteigtiems nuosavybės vertybinių popierių ir ne nuosavybės vertybinių popierių, kurių vieno vieneto nominalioji vertė yra mažesnė kaip 1 eurų, emitentams — ta valstybė narė, kurioje emitento vertybiniai popieriai buvo įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje.

  • Dvejetainiai opcionai du signalai
  • Ką jie sako apie dvejetainius variantus

Buveinės valstybė narė nustatoma emitento pasirinkimu. Emitento pasirinkimas nustoja galioti, jeigu pagal šio straipsnio 3 dalį yra pasirenkama nauja buveinės valstybė narė ir apie ją atitinkamai pranešama pagal šio straipsnio 5 dalį;3 šios dalies 1 ir 2 punktuose nenurodytiems emitentams — ta valstybė narė, kurioje emitentas turi registruotą buveinę arba kurioje emitento vertybiniai popieriai buvo įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje.

Iliustracijos

Emitentas gali pasirinkti tik vieną valstybę narę, kuri ne trumpiau kaip emitento pasirinkimo sandoris metus bus jo buveinės valstybe nare, išskyrus atvejus, kai emitento vertybiniais popieriais daugiau neprekiaujama valstybės narės reguliuojamoje rinkoje arba kai emitentas šio 3 metų laikotarpio metu pradeda atitikti šios dalies 1 arba 2 punkto reikalavimus. Emitento pasirinkimas nustoja galioti, jeigu pagal šio straipsnio 3 dalį yra pasirenkama nauja buveinės valstybė ;3.

Šio straipsnio 2 brokerio vidutinis atlyginimas 2 ir 3 punktuose nurodytas emitentas, kai emitento vertybiniais popieriais nustojama prekiauti buveinės valstybės narės reguliuojamoje rinkoje, prireikus turi pasirinkti naują buveinės valstybę narę.

emitento pasirinkimo sandoris dvejetainis variantas be įnašo

Buveinės valstybę narę emitentas gali pasirinkti iš valstybių narių, kuriose emitento vertybiniai popieriai yra emitento pasirinkimo sandoris į prekybą reguliuojamoje rinkoje ir valstybės narės, kurioje yra registruota emitento buveinė. Emitento pasirinkimo sandoris valstybėse narėse įsteigti emitentai, kurių buveinės valstybė narė yra ne Lietuvos Respublika, turi atskleisti periodinę ir einamąją informaciją šiame skirsnyje nustatyta tvarka, jeigu jų vertybiniai popieriai yra viešai siūlomi arba įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje.

Priežiūros institucija turi teisę netaikyti emitentui, kurio buveinė yra emitento pasirinkimo sandoris valstybėje narėje, šio skirsnio reikalavimų, jeigu periodinė ir einamoji informacija parengta ir atskleista pagal valstybės, kurioje yra emitento buveinė, teisės aktų emitento pasirinkimo sandoris, kurie priežiūros institucijos sprendimu laikomi lygiaverčiais šiame skirsnyje nustatytiems reikalavimams.

Tokiu atveju priežiūros institucija apie pritaikytą išimtį informuoja Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją.

Emitentai privalo pranešti apie savo pagal šio straipsnio 2 arba 3 dalį pasirinktą buveinės valstybę narę valstybės narės, kurioje yra registruota emitento buveinė, buveinės valstybės narės ir priimančiųjų valstybių narių emitento pasirinkimo sandoris institucijoms ir paskelbti viešai šio įstatymo 31 ir 33 straipsniuose nustatyta tvarka.

emitento pasirinkimo sandoris dvejetainių variantų tara

Jeigu emitentas per tris mėnesius nuo tada kai emitento vertybiniai popieriai buvo įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje, apie savo buveinės valstybės narės pasirinkimą atitinkamai nepraneša ir nepaskelbia viešai, buveinės valstybėmis narėmis laikomos visos valstybės narės, kuriose veikia reguliuojamos rinkos, kuriose leista prekiauti emitento vertybiniais popieriais, tol, kol emitentas pasirenka vieną buveinės valstybę narę ir apie ją paskelbia viešai šio įstatymo 31 ir 33 straipsniuose nustatyta tvarka.

Šio straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytas emitentas, kurio vertybiniai popieriai buvo įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje valstybėje narėje emitento pasirinkimo sandoris m.

Šiame skirsnyje nustatyti emitento pasirinkimo sandoris netaikomi atvirojo tipo kolektyvinio investavimo subjektų leidžiamiems išleistiems vertybiniams popieriams.

  • Polinomos tendencijos linijos pavyzdys
  • Kaip veikia kriptovaliutų uždirbimo schema
  • pasirinkimo sandoris - Lietuvių-Prancūzų Žodynas - Glosbe
  • Option Už nustatytą užmokestį premiją įsigyjama teisė galimybė, bet ne įsipareigojimas pirkti ar parduoti nustatytą prekės ar vertybinių popierių kiekį už nurodytą kainą per tam tikrą laiką.

Taikymo sritis 3.