Announcements - AdMob Žinynas

Kaip imtis tarpininkavimo. ekipazastaksi.lt > Diskusijos > Nesusipratimas del tarpininkavimo

Turinys

  dvejetainio opto opciono atsiliepimai

  Projektai 18 straipsnis. Reikalavimai mokėjimo įstaigai, kai mokėjimo paslaugos teikiamos per tarpininką, ir tarpininko įtraukimas į viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą 1.

  Tais atvejais, kai mokėjimo įstaiga ketina teikti mokėjimo paslaugas per tarpininką, ji priežiūros institucijai privalo pateikti prašymą įtraukti tarpininką į viešąjį kaip imtis tarpininkavimo kaip imtis tarpininkavimo sąrašą, įsipareigojimų vykdyti tarpininko patikrinimus ne rečiau kaip kartą per metus aprašymą ir šią informaciją apie tarpininką: 1 tarpininko, kai jis yra juridinis asmuo, pavadinimą, adresą ir kodą; kai tarpininkas yra fizinis asmuo, — jo kaip imtis tarpininkavimo, pavardę ir veiklos vietos adresą; 2 vidaus kontrolės procedūrų, kurias tarpininkas kaip imtis tarpininkavimo, kad užtikrintų Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme jeigu tarpininkas registruotas Lietuvos Respublikojekitos valstybės narės įstatymuose, įgyvendinančiuose m.

  XIII nuo 08 01 — remiantis 06 27 įstatymu Nr.

  kaip užsidirbti pinigų atsakymai internete bitcoin kapitalizacija šiandienos diagramoje

  Jeigu mokėjimo paslaugas ketinama teikti per tarpininką, kuris yra fizinis asmuo, mutatis mutandis taikomi šio straipsnio 1 dalies 2, 3 ir 4 punktuose nustatyti reikalavimai. Priežiūros institucija per 2 mėnesius nuo šio straipsnio 1 dalyje nurodytų dokumentų, duomenų ir arba informacijos gavimo dienos privalo priimti sprendimą ir pranešti mokėjimo įstaigai apie tai, ar jos tarpininkas yra įtrauktas į šio kaip imtis tarpininkavimo 13 straipsnyje nurodytą viešąjį kaip imtis tarpininkavimo įstaigų sąrašą.

  kaip imtis tarpininkavimo

  Tarpininkas turi teisę pradėti teikti mokėjimo paslaugas nuo įtraukimo į viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą dienos. Jeigu priežiūros institucija mano, kad apie tarpininką pateikta informacija yra neteisinga arba nepakankama, ji turi teisę imtis veiksmų, numatytų šio įstatymo 5 straipsnio 5 dalyje, ir prašyti papildomos informacijos.

  Priežiūros institucija motyvuotai atsisako įtraukti tarpininką į viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą, jeigu: 1 kartu su prašymu pateikti dokumentai, duomenys ir arba informacija neatitinka šio įstatymo nustatytų reikalavimų ir jų taikymo tvarką reglamentuojančių priežiūros institucijos teisės aktų, prašymą pateikusi mokėjimo įstaiga nepateikia šio straipsnio 1 dalyje nurodytų dokumentų, duomenų ir arba informacijos, priežiūros institucijai paprašius pateikti trūkstamus ar patikslintus dokumentus, duomenis ir arba informaciją, duobės variantas sprendimui priimti, kaip imtis tarpininkavimo jos nustatytą terminą arba pateikia ne visus papildomai pareikalautus dokumentus, duomenis ir arba informaciją ar jie yra neteisingi; 2 tarpininko vadovai neatitinka šio įstatymo 9 straipsnio 5 dalyje nustatytų reikalavimų; KEISTA: 04 17 įstatymu Nr.

  Tais atvejais, kai mokėjimo įstaiga nebeketina teikti mokėjimo paslaugų per tarpininką, ji priežiūros institucijai kaip imtis tarpininkavimo pateikti prašymą išbraukti šį tarpininką iš viešojo mokėjimo įstaigų sąrašo.

  žemėlapių sistema uždirba pinigus internete

  Priežiūros institucija privalo išbraukti tarpininką iš viešojo mokėjimo įstaigų kaip imtis tarpininkavimo per 5 darbo dienas nuo mokėjimo įstaigos prašymo gavimo dienos. Priežiūros institucija turi teisę išbraukti tarpininką iš viešojo mokėjimo įstaigų sąrašo, jeigu tarpininkas neatitinka šio straipsnio 5 dalies 2 ar 3 punkte nustatytų reikalavimų arba sprendimas įtraukti tarpininką į viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą buvo priimtas remiantis pateikta neteisinga informacija.

  Kaip imtis tarpininkavimo institucija turi nedelsdama pranešti mokėjimo įstaigai apie tai, kad jos tarpininkas kaip imtis tarpininkavimo išbrauktas iš viešojo mokėjimo įstaigų sąrašo.

  kodėl žmonės negali užsidirbti pinigų pasirinkimo informacija

  Mokėjimo įstaiga privalo nedelsdama pranešti priežiūros institucijai apie duomenų ir arba informacijos, nurodytos šio straipsnio 1 dalyje, pasikeitimus. Kai mokėjimo įstaigos tarpininkas nėra mokėjimo paslaugų teikėjas, pasikeitus mokėjimo įstaigos tarpininkų vadovams, mokėjimo įstaiga privalo nurodyti jų tapatybės duomenis asmens vardą, pavardę, asmens kodą jeigu asmens kodo neturi, — gimimo datą ir vietą ir patvirtinti, kad jie atitinka šio įstatymo 9 straipsnio kaip imtis tarpininkavimo dalyje nustatytus reikalavimus.

  Detalią šio straipsnio 1 dalyje nurodyto prašymo pateikimo, nagrinėjimo tvarką ir detalius šio straipsnio 1 dalyje nurodytų pateikiamų dokumentų turinio ir formos reikalavimus nustato priežiūros institucija.

  kaip imtis tarpininkavimo kaip osho uždirbo pinigus

  Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.