Lentelės sudarymo užklausos kūrimas - Access

Kaip sudaryti prekybos lentelę. Pirmą kartą apdovanoti stipriausi Baltijos šalyse prekių ženklai ir „influenceriai“ - M

Sukurti ir įrašyti lentelę. Apibrėžti laukų duomenų tipus.

olson ir realių variantų metodas tarpininkavimas yra

Lentelių kūrimas Duomenų bazių kūrimas pradedamas nuo dalykinei sričiai sukurto sąsajinio reliacinio modelio lentelių sandaros aprašymo. Paspaudus pagrindinio darbo lango, tipinių elementų srityje Objects mygtuką Tablesperžiūros lauke pateikiamas siūlomų naujos lentelės kūrimo būdų sąrašas: Create table in Design view kaip sudaryti prekybos lentelę kurti lentelę naudojant jos projekto rodinį; Create table by using wizard - kurti lentelę naudojant vedlio siūlomą tipinių lentelių sąrašą; Create table by entering data - kurti lentelę įvedant duomenis, kai laukų parametrai parenkami automatiškai, atsižvelgiant į įvedamų duomenų savybes.

Lentelės kūrimo būdą galima pasirinkti dvigubu pelės spragtelėjimu ties kūrimo būdo pavadinimu peržiūros lauke arba pagrindinio lango priemonių juostos mygtuko New atveriamame lange. Pasirinkus lentelės projekto rodinį ir paspaudus mygtuką OK yra atveriamas naujos lentelės projekto rodinio langas.

Toliau lentelė kuriama taip: Lentelės projekto rodinio lange, Field Name dalyje įveskite pirmo lentelės lauko vardą. Mūsų atveju tai bus Vardas.

Nuspauskite Tab klavišą, pažymėti brokeriai, kad pereitumėte į lentelės projekto rodinio lango Data Type sritį. Materialiosios pasirinkimo sutarties sąlygos dėmesį, kad nustatytasis lauko tipas yra Text.

Jeigu reikia pakeisti lauko tipą, tai spragtelkite lauko kaip sudaryti prekybos lentelę srityje mygtuką su trikampe rodyklėle.

Supažindinimas su lentelės sudarymo užklausomis

Atsivers lauko tipo parinkimo sąrašas. Čia galima parinkti reikalingą kaip sudaryti prekybos lentelę tipą. Nuspauskite Tab klavišą, tam, kad pereitumėte į lentelės projekto rodinio lango Description sritį.

Čia esant reikalui bet nebūtinai galima įvesti komentarus apie lauko paskirtį. Jeigu lauko paskirtį gerai atspindi lauko pavadinimas čia galima nieko nevesti. Nuspauskite Tab klavišą, tam, kad pereitumėte į lentelės projekto rodinio lango Field Name sritį.

Jūs esate pasiruošę įvesti antro lauko parametrus. Tegul tai bus laukas Pavardė. Dar kartą paspauskite Tab klavišą ir užduokite lauko tipą. Analogiškai galima į lentelę įjungti tiek laukų kiek reikia. Mūsų atveju įdėsime trečią skaitinį lauką Tabelio numeris. Kai baigsime mūsų lentelės projekto rodinys atrodys taip.

Lentelės sudarymo užklausos kūrimas - Access

Kai visi lentelės laukai suformuoti, galime ją išsaugoti. Tam reikia spragtelti priemonių juostos mygtuką Save.

Atsivers dialogo langas. Dialogo lange vartotojui siūlomi standartiniai lentelių vardai Table1, Table2 kuriuos jis gali pakeisti savais. Šiame lange reikia įvesti tinkamą lentelės vardą ir paspausti mygtuką OK. Kadangi lentelėje neužduotas pirminis raktas, tai pasirodys pranešimas. Paspaudus mygtuką Yes, bus automatiškai sukurtas pirminis lentelės raktas. Spragtelkite lentelė projekto lango uždarymo mygtuką Close.

Pagrindiniame darbo lange, kairėje pusėje, atsiras naujas objektas - sukurtos lentelės vardas.

15-ąjį jubiliejų mininti LiMA: praeitis, dabartis ir perspektyvos

Lentelės kūrimas rašant duomenis Pagrindiniame duomenų bazės kūrimo lange galima pasirinkti dar vieną duomenų bazės lentelių parengimo būdą - kūrimą rašant duomenis Create table by entering data. Tada ekrane pateikiama tuščia 10 stulpelių ir 21 eilutės lentelė, kurioje iš karto galima rašyti duomenis. Lentelės laukų tipus programa MS Access parenka atsižvelgdama į juose įrašytas reikšmes. Iš pradžių laukams suteikiami standartiniai vardai Fieldl, Field2, Taip pat galima redaguoti ir kitus lentelės laukams parinktus parametrus.

Išrinkimo laukai Duomenų bazių laukai dažnai užpildomi griežtai riboto rinkinio reikšmėmis. Pavyzdžiui, sprendžiant apskaitos uždavinius, tokie rinkiniai yra įmonės gaminamų prekių pavadinimai, duomenys apie užsakovus bei tiekėjus ir pan.

Tokiems duomenims įvesti duomenų bazėse yra speciali priemonė, vadinama išrinkimo Lookup lauku. Tarkime, kad, panaudojant gautų prekių važtaraštį, reikia užpildyti bazės lentelę Gavimas. Tegul ši lentelė pavaldi dvejoms pagrindinėms lentelėms, kuriose yra išsamūs duomenys apie prekes ir tiekėjus.

Account Options

Lentelėje Gavimas prekių pavadinimus patogiau rašyti ne klaviatūra, o parinkti pelės spragtelėjimu iš mygtuku atveriamo išskleidžiamo sąrašo. Toks pavadinimų įvedimas turi keletą privalumų: jis gerokai greitesnis ir padeda išvengti rašymo klaidų. Duomenims įkelti lentelėje skirti išskleidžiamieji sąrašai, kuriami išrinkimo laukuose. Juos galima sudaryti keliais būdais. Patogiausia naudoti vedlį Lookup Wizard, pasirenkamą lentelės projekto rodinio lauko tipo Data Type parinkimo sąraše.

Lentelės sudarymo užklausos kūrimas

Parenkamos lauko savybės surašomos kortelėje Lookup. Spragtelėjus pele vedlio pavadinimą lentelės lauko tipo parinkimo kaip sudaryti prekybos lentelę, atveriamas pirmasis vedlio langas.

kaip sudaryti prekybos lentelę

Jame parinkimo žyme nurodoma, kaip kaip sudaryti prekybos lentelę sudaromas išrinkimo sąrašas: įkeliamas iš kitos lentelės arba užklausos I want the lookup column to look up the values in a table or query ar renkamas klaviatūra I will type kaip sudaryti prekybos lentelę the values that I Want. Vedlys iš pradžių siūlo pirmąjį variantą kuris dažniausiai vartojamas. Jis tinka ir nagrinėjamu atveju, todėl iš karto galima spausti mygtuką Next, kuris atveria antrąjį vedlio langą.

Antrojo lango srityje View parinkimo žymė nurodo išrinkimo sąrašo šaltinio tipą.

  1. Воскликнул Ричард, выслушав в переводе речь Арчи.

  2. Sėkmingiausias brokeris pasaulyje
  3. "Но я не буду бояться, потому что я понимаю".

  4. Быть может, - хохотнув, проговорил он, - я забуду все, что узнал после твоего возвращения.

Tai gali būti lentelės angl. Tablesužklausos angl.

Queries arba ir lentelės, ir užklausos. Nuo parinkto šaltinio tipo priklauso lango viršuje matomo šaltinių sąrašo turinys. Parinkus lentelių tipą sąraše yra matomos visos bazės lentelės. Tai reiškia, kad išrinkimo sąrašus galima sudaryti ne tiktai iš susietų, bet ir iš nepriklausomų lentelių.

Draudimas išjungimo režimui blokuoti užklausą Supažindinimas su lentelės sudarymo užklausomis Lentelės sudarymo užklausa nuskaito duomenis iš vienos ar kelių lentelių ir tada įkelia rezultatų rinkinį į naują lentelę. Ši naujoji lentelė gali būti atidarytoje duomenų bazėje arba ją galima kurti kitoje duomenų bazėje. Paprastai lentelės sudarymo užklausos kuriamos, kai reikia kopijuoti arba archyvuoti duomenis.

Mūsų tvarkomai lentelei Gavimas reikalingi prekių pavadinimai yra lentelėje Prekės, todėl pelės spragtelėjimu šaltinių sąraše išrenkama ši lentelė ir mygtuku Next pereinama į trečiąjį vedlio langą.

Trečiajame vedlio lange nurodoma išrinkimo sąrašo kaip sudaryti prekybos lentelę. Lango kairėje yra pasiekiamų šaltinio laukų sąrašas Available Fields, o dešinėje - išrinkimo laukui perduodamų laukų Selected Fields sąrašas.

Pasitikrinimui skirtas vedlio parengtas išrinkimo sąrašas rodomas ketvirtajame lange.

  • Žetono pirkimas
  • Duomenys savaime nėra didelė vertybė.

Paskutiniame penktajame lange pateikiamas vedlio siūlomas kuriamo išrinkimo lauko pavadinimas. Jį vartotojas gali perrašyti. Po to spaudžiamas pabaigos mygtukas Finish, kuris atveria paskirties lentelės langą su sukurtu išrinkimo lauku.

Mokamas turinys žiniasklaidoje: kodėl noriai klojame pinigus už filmus, o už naujienas – ne?

Sąsajinių kaip sudaryti prekybos lentelę bazių tvarkymo technologija reikalauja, kad iš pradžių būtų užpildomos pagrindinės lentelės ir tik po to - pavaldžios. Todėl, prieš rašant duomenis apie gautas prekes, lentelėse Tiekėjai ir Prekės turi būti įrašyti duomenys apie visus tiekėjus ir visas galimas prekes.

Insert a header or footer in Microsoft Word

Kai tiekėjų ir prekių sąrašai nuolat papildomi, toks ribojimas gali būti nepageidautinas. Problemą padeda išspręsti specialios susietų lentelių užpildymo formos. Jeigu vartotojas pageidauja pats klaviatūra sudaryti išrinkimo sąrašą, pirmajame vedlio lange reikia parinkti alternatyvą I will type in the values that I want aš įrašysiu tas reikšmes, kurias noriu.

Pirmą kartą apdovanoti stipriausi Baltijos šalyse prekių ženklai ir „influenceriai“ - M

Tada iš karto atveriamas ketvirtasis vedlio langas su tuščia sąrašo lentele, kurioje rašomos išrinkimui skirtos reikšmės. Sukurtoje lentelėje naują išrinkimo lauką, taip pat galima įterpti ir lentelės rodinyje.

ar įmanoma užsidirbti pinigų dvejetainėse galimybėse?

Kodų išrinkimo laukai Dažnai duomenų bazės užpildymo uždavinyje yra aktuali važtaraščiuose įrašytų prekių ir tiekėjų pavadinimų kodavimo problema, nes skaitmeniniai kodai sunkiai įsimenami. Todėl gali būti dažnos jų rašymo klaidos. Problemą padeda išspręsti kodų išrinkimo laukai. Tokiuose laukuose kaip sudaryti prekybos lentelę atveriamas koduojamų pavadinimų išrinkimo sąrašas. Jame spragtelėjus pele pasirinktą pavadinimą, išrinkimo lauke įrašomas šiam pavadinimui skirtas kodas.

Priklausomai nuo parinktų sąrašo parametrų, šie kodai sąraše patikimo uždarbio internete tipai būti rodomi arba paslėpti. Panagrinėkime, kaip galima lentelėje Gavimas sudaryti prekių kodų išrinkimo sąrašą. Lentelės laukui Prekės kodas projekto rodinyje iškviečiamas išrinkimo laukų vedlys ir parenkamas duomenų šaltinis lentelė Prekės taip, kaip buvo nagrinėta anksčiau.

Tačiau trečiajame vedlio lange į išrinkimo laukui perduodamą sąrašą reikia perkelti ne tik kodų išrinkimo lauką Prekės kodas, bet ir koduojamų pavadinimų lauką Pavadinimas, kuriame yra kodus atitinkantys prekių pavadinimai. Prekės kodo lauką būtina perkelti pirmą, kad jis būtų sąrašo viršuje.

Dabar trečiojo lango mygtuku Next atveriamame lange bus žymimasis laukelis Hide key column paslėpti raktinį stulpelį. Jeigu norite kodų išrinkimo sąraše matyti ir koduojamus pavadinimus, ir jų kodus, pelės spragtelėjimu reikia panaikinti šio laukelio žymą.

Parinkus įterpiamam laukui pavadinimą ir uždarius paskutinį vedlio langą, bus atverta parengta prekių kodų įrašymui lentelė. Vedant į lentelę duomenis ir spragtelėjus pele išrinkimo lentelės kaip sudaryti prekybos lentelę, antrame stulpelyje įrašytas kodas kopijuojamas į tvarkomos lentelės Gavimas eilutės lauką Prekės kodas.

Duomenų bazės lentelių užpildymo tvarka Nepriklausomos kaip sudaryti prekybos lentelę bazės lentelės gali būti užpildomos bet kokia tvarka.

prekybos vadovėliai pasaka, kaip užsidirbti pinigų