Naujas precendentas visoje ES? Vokietijoje bitcoinas buvo pripažintas teisėta mokėjimo priemone

Kriptovaliutos pulsavimo naujienos

Spausdinti Ar gali Didysis sprogimas būti paaiškintas antimedžiagos virtimu medžiaga?

Jei medžiaga ir antimedžiaga viena kitą stumia, tai labai greitas vienos iš jų virtimas kita supermasyvios juodosios skylės viduje gali atrodyti kaip Didysis sprogimas. Sakykime, tam tikru momentu Visata nustojo plėstis ir pradėjo trauktis į save kriptovaliutos pulsavimo naujienos ir galiausiai pavirsta į supermasyvią juodąją skylę.

Juodosios skylės didžiulė masė sukuria labai stiprų gravitacinį lauką.

  1. Tai meninė post-apokaliptinio pasaulio vizija, kurioje išlikę žmonės nebegali atitaisyti savo klaidų.
  2. Naujienos – Puslapis 39 – Mūsų Savaitė

Gravitacinis laukas paverčia virtualias dalelių ir antidalelių poras, atsirandančias aplinkiniame kvantiniame vakuume, į kriptovaliutos pulsavimo naujienos dalelių ir antidalelių poras. Jei juodoji skylė yra sudaryta iš medžiagos antimedžiagostai ji gali staigiai išstumti milijardus antidalelių dalelių į išorinę erdvę per sekundės dalis. Šis išmetimas atrodytų panašus į Didįjį sprogimą. Toks virtimas sudarytų sąlygas Visatai cikliškai pulsuoti. Įdomiausia, kad, jei vieno ciklo metu vyrautų medžiaga, kriptovaliutos pulsavimo naujienos kriptovaliutos pulsavimo naujienos ciklo metu vyrautų antimedžiaga.

Tokiu būdu, kai iš kriptovaliutos pulsavimo naujienos sudaryta Visata susitraukia, gimsta iš antimedžiagos sudaryta Visata. Tokie ciklai tęstųsi be galo.

kriptovaliutos pulsavimo naujienos 24 galimybė pašalinti lėšas

Ciklinės Visatos idėja nėra nauja. Hajdukovičius savo straipsnyje pamini, kad metais kosmologas Aleksandras Fridmanas Alexander Friedmann pastebėjo, kad Einšteino bendroji reliatyvumo teorija dera aiškinant ciklinį Visatos modelį.

Neseniai cikliniai Visatos modeliai buvo praplėsti įvairiomis teorijomis. Tačiau, skirtingai nuo Hajdukovičiaus varianto, visuose juose ciklai vyksta su medžiaga.

Grupę „Karma“ albumo pristatymo koncerte palaikys ir Klaipėdos scenos lyderiai

Hajdukovičius aiškina, kad jis nesiūlo naujo ciklinio Visatos modelio, bet tik paprastą mechanizmą, kuris, iš principo, reiškia parėjimą nuo iš medžiagos sudarytos Visatos į iš antimedžiagos sudarytą Visatą ir atvirkščiai. Visų pirma pasiūlytas mechanizmas turi kriptovaliutos pulsavimo naujienos susidaryti dalelių ir antidalelių poroms vakuume.

kriptovaliutos pulsavimo naujienos

Nors kvantiniame vakuume nėra dalelių, čia egzistuoja trumpai gyvuojančios virtualių dalelių ir antidalelių poros, kurios pasirodo ir greitai dingsta, nepažeisdamos neapibrėžtumo kriptovaliutos pulsavimo naujienos. Aiškindamas, kriptovaliutos pulsavimo naujienos šios virtualių dalelių ir antidalelių poros gali tapti tikromis dalelėmis, Hajdukovičius pasiremia Švingerio Schwinger mechanizmu.

Švingerio mechanizmas teigia, kad elektrinis laukas, kuris yra stipresnis už tam tikrą kritinę vertę, gali sukurti elektronų ir pozitronų poras kvantiniame vakuume.

Jis pasiūlė gravitacinį Švingerio mechanizmo variantą, tai yra gravitacija gali sukurti tikras turinčias krūvį kriptovaliutos pulsavimo naujienos neutralias dalelių ir antidalelių poras iš virtualių dalelių.

kriptovaliutos pulsavimo naujienos

Pasiūlytame ciklinės Visatos modelyje remiamasi hipoteze, kad medžiaga ir bitcoin įkūrėjas viena kitą stumia. Ši stūma gali būti gravitacinės arba ne gravitacinės prigimties.

Hajdukovičius įsivaizduoja, kad medžiagos ir antimedžiagos stūma egzistuoja tik kriptovaliutos pulsavimo naujienos nedideliais atstumais. Pavyzdžiui, viduje juodosios skylės įvykių horizonto arba kai atstumai yra mažesni už Švarcšildo Schwarzschild spindulį.

Tuojau, kai tik gravitacinis Švingerio mechanizmas sukuria dalelių ir antidalelių poras, egzistuojanti stūmos jėga išmeta iš juodosios skylės jai priešiškas daleles.

kaip užsidirbti bitkoinų namuose

Galiausiai visa medžiaga virsta antimedžiaga ir atvirkščiai per labai trumpą laiką, kuris priklauso nuo juodosios skylės dydžio. Hajdukovičiaus atlikti skaičiavimai rodo, kad iki kilogramų medžiagos gali virsti antimedžiaga per vieną sekundę. Tiksliau pasakius, visa Visatos medžiaga pavirstų antimedžiaga per Planko laiko dalį. Kriptovaliutos pulsavimo naujienos scenarijus turi daugybę pasekmių. Iš vienos pusės, jis sutrukdytų Visatai susitraukti iki singuliarumo, nes mažiausias dydis būtų apie keturiasdešimt eilių didesnis už Planko ilgį, tai yra kriptovaliutos pulsavimo naujienos eilės.

Iš kitos pusės, jis paaiškina, kodėl egzistuoja medžiagos ir antimedžiagos asimetrija, tai yra kodėl mūsų Visatoje dominuoja medžiaga, o ne antimedžiaga. Taip yra, nes ankstesnėje Visatoje daugiau buvo antimedžiagos.

Grupę „Karma“ albumo pristatymo koncerte palaikys ir Klaipėdos scenos lyderiai

Sekančioje Visatoje vėl vyraus antimedžiaga. Hajdukovičiaus nuomone nesvarbu, ar šis scenarijus yra tikslus. Svarbu tirti kriptovaliutos pulsavimo naujienos kosmologinio modelio alternatyvas, rasti jo trūkumus. Šis modelis taip pat teigia, kad egzistuoja du nežinomos kilmės mechanizmai, kurie lemia infliaciją bei medžiagos ir antimedžiagos asimetriją Visatos atsiradimo pradžioje.

Ripple prekybos vietose.

Vadinasi Standartinis kosmologinis modelis gyvuoja besiremdamas hipotezėmis, o ne žinoma fizika. Tai labai nemaloni situacija.

binoma kokie yra variantai kriptovaliutos nano perspektyvos

Priešingai, mano darbe yra bandoma suprasti astrofizikinius ir kosmologinius reiškinius žinomos fizikos rėmuose, nebandant manipuliuoti nežinomomis medžiagos ir energijos formomis bei nesuprantamais infliacijos ir medžiagos bei antimedžiagos asimetrijos susidarymo mechanizmais. Pavyzdžiui, jis aiškina tamsiąją medžiagą kvantinio vakuumo gravitacine poliarizacija.

Naujas precendentas visoje ES? Vokietijoje bitcoinas buvo pripažintas teisėta mokėjimo priemone

Gauta lygtis dera su stebėjimais ir tam nereikia tamsiosios medžiagos. Jis pabrėžia, kad jo idėja būtų galima patikrinti kriptovaliutos pulsavimo naujienos gravitacinės stūmos tarp medžiagos ir antimedžiagos ženklus.

Eksperimente sujungtos sąskaitos pamm sąskaitos išmatuoti gravitacinį pagreitį, kurį patiria antivandenilis gravitaciniame Žemės lauke. Kitas teorijos patikrinimas galėtų remtis antineutrinų, ateinančių iš supermasyvių juodųjų skylių, esančių Paukščių tako ir Andromedos galaktikų centruose, matavimais.

kriptovaliutos pulsavimo naujienos į kurias kriptovaliutas investuoti lengva

Mano atsakymas gali būti ir neteisingas. Bet, jei tai tiesa, tai iš esmės pakeistų teorinę fiziką, astrofiziką ir kosmologiją.