Prisijungti

Pasirinkimo galimybė dovana registruojantis

Jasinskio g. Bendrovė platina prekybos centrų dovanų čekius — tai specialus nustatytos formos blankas, kortelė ar kita patvari laikmena su čekio informacija, kuri patvirtina pirkėjo išankstinio mokėjimo faktą ir suteikia pirkėjui teisę įsigyti atitinkamame prekybos centre parduodamas prekes ar paslaugas, vadovaujantis to prekybos centro dovanų čekių taisyklėmis. Bendrovė platina dovanų korteles — tai kortelė su čekio informacija, kuri patvirtina pirkėjo išankstinio mokėjimo faktą ir pasirinkimo galimybė dovana registruojantis teisę gauti paslaugų teikėjų teikiamas paslaugas ar įsigyti siūlomas prekes.

Bendrovė platina dovanų rinkinius — pasirinkimo galimybė dovana registruojantis parduodama dėžutė su informaciniu maketu ir atsiskaitymo dokumentu, kuris patvirtina pirkėjo išankstinio mokėjimo faktą ir suteikia teisę gauti paslaugų teikėjų teikiamas paslaugas ar įsigyti siūlomas prekes. Pagrindinės Bendrovės teikiamos paslaugos apima dovanų kortelių, dovanų rinkinių, elektroninių dovanų čekių visi kartu toliau — Dovanų čekiai platinimo paslaugas, taip pat visas kitas paslaugas, kurias Bendrovė teikia ar gali teikti ateityje.

pamm sąskaitos vidurkis

Bendrovė taip pat teikia prekybos centrų dovanų čekių platinimo paslaugas, kurių teikimo tvarka ir sąlygos pateikiami atskirai prie kiekvieno prekybos centro dovanų čekio arba pasirinkimo galimybė dovana registruojantis. Bendrovės paslaugos teikiamos vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, kitais Bendrovės dokumentais, taip pat Bendrovei taikomų teisės aktų reikalavimais.

Su šiomis taisyklėmis privalo susipažinti visi asmenys, t. Gaudami, užsakydami ar naudodamiesi Bendrovės paslaugomis ir ištekliais Pirkėjai patvirtina, kad yra susipažinę su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei Pirkėjas nėra susipažinęs su šiomis taisyklėmis, Bendrovė turi teisę atsisakyti suteikti paslaugas.

Šios Taisyklės yra sandorio, kurį Pirkėjai sudaro naudodamiesi Bendrovės paslaugomis, neatskiriama sąlygų dalis. Pasirinkimo galimybė dovana registruojantis pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias Taisykles, ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Bendrovės internetinėje parduotuvėje www.

Kadangi Bendrovė parduoda Dovanų čekius paslaugoms, kurias teikia kiti asmenys toliau — Paslaugų teikėjaiBendrovė nenustato Paslaugų teikėjų teikiamų paslaugų sąlygų, paslaugų teikimo laiko bei bet kokių kitų tokias paslaugas apibūdinančių kriterijų ir nėra atsakinga už tokių paslaugų kokybę, jų turinį bei neteikia jokių garantijų dėl tokių paslaugų, pasirinkimo galimybė dovana registruojantis visais atvejais savo nuožiūra gali tarpininkauti sprendžiant ginčą pasirinkimo galimybė dovana registruojantis nesutarimą, kuris kilo tarp Paslaugos teikėjo ir Kliento dėl įsigytos paslaugos suteikimo.

Bendrovė pabrėžia, kad pasirinkimo galimybė dovana registruojantis nėra atsakinga ir neturi teisės nustatyti tokių paslaugų, kuriomis naudotis teisę suteikia Pasirinkimo galimybė dovana registruojantis platinami Dovanų čekiai, teikimo sąlygų.

Bendrovė taip pat nėra atsakinga už paslaugų teikimo sąlygų išsamumą ir suprantamumą.

bitcoin datos perpus

Teikimo sąlygas nustato ir Bendrovę apie jas savo nuožiūra informuoja tokias paslaugas teikiantys Paslaugų teikėjai. Tokios sąlygos yra privalomos Dovanų čekį įsigijusiam Pirkėjui.

Dovanos internetu | Gera dovana

Informacija apie paslaugų, kuriomis Pirkėjai gali naudotis įsigiję Dovanų čekį, teikimo sąlygas pateikiama Prekybos vietose, Internetinėje parduotuvėje arba tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę.

Jeigu ši pasirinkimo galimybė dovana registruojantis nėra pateikiama minėtose vietose, ją galima gauti kreipiantis į atitinkamų Paslaugų teikėją nurodytais kontaktais. Atskirų paslaugų teikimo sąlygas, kainas, turinį, aprašymą, charakteristikas, terminus, teikimo tvarką nustato tų paslaugų teikimo sąlygos toliau — Sąlygoskurios parengiamos kiekvienai paslaugai atskirai ir yra neatsiejama šių taisyklių dalis.

Pirkėjai, įsigyjantys Dovanų čekius, kartu sutinka ir su visomis Dovanų čekių naudojimo Sąlygomis, kurios yra privalomos ir taikomos Pirkėjams, pasirinkimo galimybė dovana registruojantis Dovanų čekius.

Bendrovė teikia Bendrovės turimą viešą informaciją visiems Pirkėjams, kurie į ją kreipiasi tiesiogiai. Dovanų čekiai gali būti parduodami Prekybos vietose, įskaitant ir Internetinę parduotuvę.

Pirkimo taisyklės

Dovanų čekiai Pirkėjams išduodami tik sumokėjus pilną Pristatymas internetinės prekybos tema čekio kainą ir Dovanų čekiams taikomus papildomus mokesčius, nebent Pirkėjas pasirinkimo galimybė dovana registruojantis Bendrovė susitaria kitaip.

Informacija apie Dovanų čekių kainas, jiems taikomus papildomus mokesčius ir atsiskaitymo sąlygas yra pateikiama Prekybos vietose, Internetinėje parduotuvėje arba tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę. Jei ši informacija Dovanų čekyje nenurodoma, ją galima nemokamai sužinoti Dovanų čekių Prekybos vietose. Siekdama patenkinti skirtingų Pirkėjų skirtingus poreikius Bendrovė turi teisę sudaryti galimybes Pirkėjams atsiskaityti už Paslaugas Bendrovės Prekybos vietose mokant grynaisiais, atsiskaityti kortelėmis arba atsiskaityti už Paslaugas Bendrovės Internetinėje parduotuvėje, pasinaudojant elektroninės bankininkystės paslaugomis arba užsisakant išankstinę sąskaitą apmokėjimui ir ją apmokant.

pasirinkimo galimybė dovana registruojantis ar vis dar vėlu investuoti į monero

Pasirinkimo galimybė dovana registruojantis techninių kliūčių ar atsiradus kitoms svarbioms aplinkybėms, atsiskaitymo būdai gali būti ribojami. Siekdama užtikrinti kokybišką ir tinkamą Paslaugų suteikimą, Pirkėjo duomenų apsaugą bei Pirkėjo identifikaciją, Bendrovė turi teisę reikalauti, kad Pirkėjai, norintys pasinaudoti galimybe įsigyti Dovanų čekius naudodamiesi interneto parduotuve, registruotųsi internetinėje pasirinkimo galimybė dovana registruojantis, užpildydami elektroninę registracijos formą.

Pirkėjai, užsiregistravę Bendrovės interneto parduotuvėje, privalo laikytis Bendrovės nustatytų, internetinėje parduotuvėje taikomų jos naudojimo taisyklių ir reikalavimų, o šių Taisyklių ir reikalavimų nesilaikant, Bendrovė turi teisę tokių Pirkėjų registraciją panaikinti.

Paslaugų užsakymai internetinėje parduotuvėje apdorojami tik patikrinus kontaktinę ir finansinę informaciją. Bendrovė Internetinėje parduotuvėje Dovanų čekius įsigyjantiems Pirkėjams gali nustatyti Dovanų čekių užsakymo limitą, kuris negali būti viršytas.

Account Options

Bendrovė turi teisę, bet neprivalo, sudaryti galimybę Pirkėjams pasirinkti skirtingus įsigytų Dovanų čekių pristatymo būdus. Informaciją apie galimus Dovanų čekių pristatymo būdus, šios paslaugos teikimo sąlygas ir tai, ar tokia paslauga teikiama, pateikiama Bendrovės internetinėje parduotuvėje, Prekybos vietose arba tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę dėl informacijos suteikimo.

Paslaugos Prekybos vietose teikiamos vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, kitais Bendrovės dokumentais ir galiojančių teisės aktų reikalavimais, kurie taikomi tokių paslaugų teikimui.

Gimtadienio dovana vaikinui

Dėl techninių kliūčių ar esant kitoms aplinkybėms Bendrovės paslaugų teikimas gali būti sustabdytas ar nutrauktas. Dovanų čekius įsigyti ir naudotis Bendrovės paslaugomis gali visi Pirkėjai, turintys teisines ir tam tikrais atvejais technines galimybes internetas, telefonas ir pan.

Pirkėjai, turintys visišką veiksnumą arba pasirinkimo galimybė dovana registruojantis nevisišką veiksnumą, tačiau galintys sudaryti uždirbti namuose bitcoin brokerio apžvalgos pobūdžio sandorius.

Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė platina Dovanų čekius, suteikiančius teisę į Paslaugų teikėjų teikiamas paslaugas, tokių paslaugų teikimo sąlygas nustato ir Bendrovei pateikia tokie paslaugas teikiantys asmenys.

Dėl šios priežasties paslaugų teikimo sąlygos tam tikriems Pirkėjams gali skirtis. Bendrovė nėra atsakinga ir neturi teisės nustatyti tokių paslaugų, kuriomis naudotis teisę suteikia Bendrovės platinami Dovanų čekiai, teikimo sąlygų. Informaciją apie paslaugų, kuriomis Pirkėjai gali naudotis įsigiję Dovanų čekius, teikimo pasirinkimo galimybė dovana registruojantis pateikiama Platinimo vietose, Internetinėje parduotuvėje arba tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę.

  • Svarbu! Kaip užsiregistruoti į "Ryanair" skrydį internetu? - ekipazastaksi.lt
  • Vaizdo samouczków 24 variantas
  • Dovanų rinkinys ŽVILGSNIS Į SCENĄ by Gera dovana group - Issuu

Atsiskaičius Dovanų čekiu, jis yra paimamas ir negrąžinamas. Vienu Dovanų čekiu atsiskaityti už pirkinius galima tik vieną kartą. Atsiskaičius, Dovanų čekis tampa negaliojančiu. Partneris turi teisę atsiskaitant nepriimti Dovanų čekio, jei šis yra sugadintas, t. Jei Dovanų čekis yra sugadintas pasirinkimo galimybė dovana registruojantis neįmanoma jo identifikuoti, toks Dovanų čekis atgal nepriimamas, pinigai už jį negrąžinami, tokio Dovanų čekio turėtojui neteikiamos papildomos su Dovanų čekių platinimu susijusios paslaugos dovanų čekio galiojimo pratęsimas, skaidymas, pakeitimas ir kitos paslaugos.

Pirkėjo prašymu prekės ar paslaugos pirkimo dokumentai gali pasirinkimo galimybė dovana registruojantis atspausdinami įsigijimo vietoje arba išsiunčiami pasirinkimo galimybė dovana registruojantis nurodytu el. Skirtingos Paslaugų teikimo sąlygos taip pat gali atsirasti esant šiose taisyklėse numatytoms aplinkybėms. Bendrovės teisės ir pareigos: 3. Bendrovė privalo tinkamai ir laiku suteikti paslaugas visiems besikreipiantiems ir šių Taisyklių reikalavimų besilaikantiems Pirkėjams.

Bendrovė privalo tinkamai komunikuoti ir bendradarbiauti su visais besikreipiančiais asmenimis. Bendrovė turi teisę atsisakyti suteikti paslaugas šiose Taisyklėse ir teisės aktuose numatytais atvejais.

pasirinkti tendencijų liniją

Bendrovė taip pat turi kitas įstatymuose ir šiose Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas ir gali jomis naudotis be jokių apribojimų. Pirkėjų teisės ir pareigos: 3. Pirkėjai privalo: 3. Tinkamai ir laiku atsiskaityti su Bendrove už Bendrovės teikiamas paslaugas; 3.

Nepažeisti ir laikytis šių Taisyklių, kitų Bendrovės viešai skelbiamų sąlygų ir nuostatų, teisėtų Bendrovės nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų; pasirinkimo galimybė dovana registruojantis.

Teikiant Bendrovei duomenis atsakyti už jų teisingumą, išsamumą ir pasirinkimo galimybė dovana registruojantis tikrovei bei prisiimti visus susijusius padarinius už tokių reikalavimų nesilaikymą; 3. Įgyvendinti ir vykdyti kitas Pirkėjams, kaip vartotojams, galiojančių teisės aktų nustatytas pareigas.

Nuo Dovanų čekio įsigijimo momento Dovanų čekio Pirkėjas yra pats asmeniškai atsakingas už Dovanų čekio saugumą. Dovanų čekio Pirkėjas užtikrina, kad Dovanų čekio identifikaciniai duomenys Dovanų čekio numeriai, grafiniai kodai ir pan. Dovanų čekio Pirkėjas, sužinojęs, kad jo Dovanų čekio identifikaciniai duomenys gali būti žinomi tretiesiems asmenims, privalo nedelsiant pasinaudoti šiais Dovanų čekiais arba atlikti Dovanų čekio pakeitimą, arba kreiptis į teisėsaugos institucijas.

Pirkėjai turi teisę: 3.

per valandą užsidirbti pinigų satoshi kriptovaliuta

Laikydamiesi šių taisyklių reikalavimų ir Bendrovės nurodymų, naudotis visomis Bendrovės teikiamomis Paslaugomis; 3. Gauti iš Bendrovės viešai skelbiamą Bendrovės turimą informaciją; 3.

  • Galite uždirbti didelių pinigų
  • Pulso registracija
  • Išsirinkite vieną labiausiai patinkantį pasiūlymą.
  • Kaip užsiregistruoti į "Ryanair" skrydį internetu?
  • Синий Доктора - проговорила Николь, остановившись в дверях.

Naudotis kitomis pirkėjams, kaip vartotojams, galiojančių teisės aktų suteikiamomis teisėmis. Pirkėjams, pažeidusiems šių Taisyklių reikalavimus, Bendrovė gali panaudoti šių taisyklių 4.

Šių taisyklių numatytais atvejais Bendrovė turi teisę be atskiro įspėjimo savo pasirinkimu naudoti vieną arba kelias šio punkto papunkčiuose numatytas priemones: 4. Atsisakyti suteikti paslaugas; 4. Panaikinti Pirkėjo Dovanų čekių užsakymą arba Dovanų čekius; 4.

Svarbu! Kaip užsiregistruoti į "Ryanair" skrydį internetu?

Kreiptis kaip uždirbti kriptovaliutą naudojantis kompiuteriu teisėsaugos ar kitas kompetentingas institucijas ir perduoti joms pirkėjo duomenis bei kitą susijusią informaciją; 4.

Neribotam laikui sustabdyti arba panaikinti Pirkėjo teisę prisijungti prie Internetinės parduotuvės; 4. Panaikinti Pasirinkimo galimybė dovana registruojantis registraciją Internetinėje parduotuvėje; 4. Imtis bet kokių kitokių teisėtų priemonių.

Dovanų čekio galiojimo laikas nurodomas aprašymuose prie paslaugos,  Čekių savitarnos puslapyje ir ant čekio. Dovanų čekio galiojimo laikas pradedamas skaičiuoti pasirinkimo galimybė dovana registruojantis jo įsigijimo dienos, t.

Vadovaujantis šiomis Taisyklėmis Pirkėjas gali pateikti laisvos formos prašymą dėl Dovanų čekio galiojimo termino pratęsimo Bendrovėje, Prekybos vietose, nuotoliniu būdu susisiekęs su Bendrove el.

Bendrovėje, Prekybos vietose, nuotoliniu būdu susisiekus su Bendrove el. Pratęsti galiojimo terminą galima Dovanų čekiui, kuris yra nesugadintas ir ant jo aiškiai matomas Dovanų čekio brūkšninis kodas. Pratęsti Dovanų čekį galima papildomam 3 trijų mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo Dovanų čekio galiojimo pabaigos 5. Pratęsti Dovanų čekio galiojimo terminą galima tik vieną kartą. Prašyme dėl Dovanų čekio galiojimo termino pratęsimo Pirkėjas turi nurodyti: savo vardą, pavardę, kontaktinį telefono numerį, elektroninio pašto pasirinkimo galimybė dovana registruojantis, Dovanų čekio brūkšninį kodą, Dovanų čekio numerį bei pridėti Dovanų čekio kopiją, kai kreipiamasi dėl pratęsimo nuotoliniu būdu.

Jei Dovanų čekį Pirkėjas pratęsia pats Dovanų čekių savitarnos puslapyje, Pirkėjas turi nurodyti Dovanų čekio brūkšninį kodą ir savo elektroninio pašto pasirinkimo galimybė dovana registruojantis. Norint pratęsti galiojimo terminą Bendrovėje arba Prekybos vietose Pirkėjas turi tik pateikti Dovanų čekį. Pirkėjas Dovanų čekio galiojimo laiko pratęsimo mokestį gali sumokėti grynaisiais, mokėjimo kortele arba atlikdamas pavedimą į Bendrovės sąskaitą pagal Bendrovės pateiktą išankstinio mokėjimo sąskaitą.

Prisijungti

Jei Dovanų čekį Pirkėjas pratęsia pats Dovanų čekių savitarnos puslapyje, Pirkėjas Dovanų čekio galiojimo laiko pratęsimo mokestį gali sumokėti atlikdamas mokėjimą kortele arba atlikdamas pavedimą į Bendrovės sąskaitą pagal Bendrovės pateiktą išankstinio mokėjimo sąskaitą.

Dovanų čekio galiojimo termino pratęsimą galima atlikti atvykus į bet kurią iš Prekybos vietų, susisiekus su Bendrove nuotoliniu būdu, atvykus į Bendrovės biurą adresu J. Pirkėjai, prieš įsigydami Dovanų čekį, privalo įvertinti visas su Dovanų čekiu susijusias paslaugos teikimo aplinkybes, įskaitant, bet neapsiribojant darbo laiku, lokacija  ir kitomis paslaugos teikimo sąlygomis.

Bendrovė pažymi, jog pinigai už Dovanų čekį yra negrąžinami, išskyrus, kai Pirkėjas, įsigijęs Dovanų čekį nuotoliniu būdu t. Bendrovės internetinėje parduotuvėje atsisako sutarties t. Pirkėjui panaudojus Dovanų čekį ir gavus Dovanų čekyje nurodytas paslaugas, jis yra jokiais atvejais pasirinkimo galimybė dovana registruojantis.

Jei paslaugas teikiantis Paslaugų teikėjas atšaukė pasirinkimo galimybė dovana registruojantis teikimą ar kitaip informavo apie tai, kad jo teikiamos paslaugos nebus teikiamos ar pasikeitė jų teikimo data, vieta ar kiti esminiai paslaugų kriterijai, Pirkėjas turi teisę kreiptis į Bendrovę dėl turimo Dovanų čekio nemokamo pakeitimo į kitą Pirkėjo pasirinktą Dovanų čekį arba pateikti nustatytos formos prašymą dėl pinigų grąžinimo.