Pasirinkimo sandoriai ir jų kainodara

Atsakymus pateikė Vaidė Riškutė, Valstybinės mokesčių inspekcijos didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir kosultavimo departamento vyresnioji patarėja. Ar VMI nesiruošia keisti tokios savo pozicijos? Kokia metodika taikoma, kai kyla ginčas "iš esmės"? Atsakymas Mokesčių administratoriaus pozicija dėl Lietuvos Banko skelbiamų duomenų apie palūkanų normas naudojimo visada buvo su tam tikra užsidirbti užsienio valiutą internete — kai nėra patikimesnių, geresnių palyginimų.

Paprastai mokesčių administratorius, vertindamas finansavimo sandorius jų palūkanų normasstengiasi neapsiriboti tik Lietuvos Banko skelbiamais statistiniais duomenimis.

Mokesčių skyriaus kainodaros grupės vadovas KPMG Lietuvoje Susisiekti Susijęs turinys Naujieji reikalavimai parengti pagal EBPO BEPS projektą, kuriame pateikiamos rekomendacijos kaip rengti skaidresnę sandorių su asocijuotais asmenimis kainodaros dokumentaciją, užkertant kelią tarptautinių įmonių grupių apmokestinamojo pelno perkėlimui į šalis, kuriose pelno mokesčio tarifai yra mažiausi.

Atsižvelgus į finansavimo sandorio rizikingumo pasirinkimo sandoriai ir jų kainodara vertinami ir kiti mokesčių administratoriui prieinami turimi duomenys apie skolininką, skolintoją, galimybes pasiskolinti, tikslus ir poreikius, užsienio valstybių centrinių bankų informaciją ir kt.

Atsakymas Kaip ir visose mokesčių administravimo srityse, taip pat ir kontroliuojamųjų sandorių kainodaros srityje atranka yra paremta rizikingumo vertinimu.

pasirinkimo sandoriai ir jų kainodara kaip dirbti su bitcoin ir užsidirbti pinigų

Paprastai kontrolės veiksmams pasirenkami rizikingiausi mokesčių mokėtojai, rizikingiausi kontroliuojamieji sandoriai. Identifikuota rizika gali būti skirtinga, todėl gali skirtis ir mokesčių administratoriaus pasirenkamos rizikos minimizavimo priemonės ir būdai: pasirinkimo sandoriai ir jų kainodara atveju tai gali būti mokestinis patikrinimas ar tyrimas, kurio metu vertinamas kontroliuojamųjų sandorių kainų atitikimas ištiestosios rankos principui prašoma pateikti kontroliuojamųjų sandorių kainodaros dokumentacijakitu atveju — tik informacijos apie kontroliuojamąjį sandorį surinkimas ir vertinimas.

Įvertinęs gautosios informacijos išsamumą, pakankamumą, tinkamumą tai pasakytina ir apie kontroliuojamųjų sandorių dokumentacijąmokesčių administratorius gali priimti sprendimą dėl išsamaus atskirų kontroliuojamųjų sandorių rūšių ar visų kontroliuojamųjų sandorių nagrinėjimo arba nuspręsti, kad rizikos dėl kontroliuojamųjų sandorių neatitikimo ištiestosios rankos principui nėra.

Euro ir kitų valiutų santykiai Kontroliuojamųjų sandorių kainodara angl. Transfer pricing kituose šaltiniuose dar vadinama susijusių arba asocijuotų asmenų sandorių kainodara yra terminas, kuris vartojamas norint apibūdinti tarptautinių įmonių prekių ir arba paslaugų perleidimo kainų susijusioms įmonėms nustatymą. Klausimas yra svarbus tiek nacionalinėms mokesčių, tiek muitinės administracijoms.

Rizikingumo vertinimas pagrįstas mokesčių administratoriaus turima informacija apie mokesčių mokėtoją. Tai gali būti pelno mokesčio deklaracijos, metinės finansinės ataskaitos, asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitos, komercinių duomenų bazių statistiniai duomenys, kontroliuojamųjų sandorių kainodaros dokumentacijos ir kt.

Pažymėtina, kad Lietuvos mokesčių administratoriaus taikomi rizikingumo vertinimo ir kontroliuojamųjų sandorių atvejų atrankos principai nesiskiria nuo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, ES Jungtino pasirinkimo sandoriai ir jų kainodara sandorių kainodaros klausimais angl. Koks procentas iš jų išsprendžiami taikiai? Atsakymas Jei kalbama apie tikruosius mokestinius ginčus kai į procesą įsitraukia Mokestinių ginčų komisija, teismaitai jų nėra daug.

Teisingas sandorių turinio ir pasirinkimo sandoriai ir jų kainodara konteksto įtakos suvokimas yra būtina sąlyga tinkamam kainodarinių rizikų įvertinimui. Paminėtina ir tai, kad visais atvejais bendras supratimas pasiekiamas ar yra įmanomas, bet tokiems atvejams jau yra kiti ginčų sprendimo būdai ir priemonės.

brokerių 2020 metų reitingas auto uždarbis bitcoin

Tarptautinėje praktikoje taip pat pabrėžiama diskusijų su mokesčių mokėtojais svarba ir būtinumas. Jei būtų kitaip, turėtume labai daug atvejų nagrinėjamų pasirinkimo sandoriai ir jų kainodara ar teisminėse institucijose, kuriose kainodarinius aspektus tinkamai įvertinti gali būti sudėtinga dėl specializavimosi šioje srityje trūkumo.

Ar pasirinkimo sandoriai ir jų kainodara mokesčių mokėtojai vadovautis šia nuostata ir rengiant dokumentacijas neatlikti detalios rankinės palyginamųjų duomenų atrankos, o tik atrinkti duomenis pagal tokius kriterijus kaip finansiniai rodikliai, pagrindinės veiklos kodas, regionas ir pan.?

Ar tokia atranka bus "galiojanti" ir jos neginčys mokesčių administratorius?

Prekių muitinis įvertinimas

Atsakymas Palyginamųjų duomenų atranka komercinėse duomenų bazėse, taikant tik tam tikrus atrankos kriterijus ir papildomai atrinktųjų duomenų nevertinant, kelia abejonių dėl tokių duomenų patikimumo, palyginamumo su pasirinkimo sandoriai ir jų kainodara kontroliuojamuoju sandoriu. Į tai taip pat atkreipiamas dėmesys ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijose 3. Todėl atlikus tik kiekybinę atranką, ja remtis pagrindžiant kontroliuojamųjų sandorių atitikimą ištiestosios rankos principui nerekomenduojama, nebent mokesčių mokėtojas sąmoningai prisiima riziką dėl galimo tokio kontroliuojamojo sandorio koregavimo ir su tuo susijusių mokestinių pasekmių jei mokesčių administratorius, pavyzdžiui, nustatys, kad dalis atrinktų palyginamų įmonių vykdo kitokią veiklą ir yra nepalyginamos su mokesčių mokėtojo vykdoma veikla ir dėl to bus tikslinamas ištiestosios rankos intervalas arba yra tikras, kad atrinktieji palyginimai yra patikimi ir yra tinkami palyginimui su kontroliuojamuoju sandoriu.

Gal būt yra situacijų kada tokia palyginamųjų duomenų atranka pasiteisins, tačiau visgi tai renkantis reikėtų būti tikriems dėl komercinės duomenų bazėje esančių duomenų patikimumo, atsirinktų palyginimui įmonių žinomumo, pasirinkimo sandoriai ir jų kainodara kontroliuojamojo sandorio sudėtingumą, apimtis. Pavyzdžiui, jeigu mokesčių mokėtojas, pagrįsdamas metų sandorio su asocijuotu asmeniu kainodarą, atliko metų palyginamųjų duomenų analizę, ar gali tos pačios analizės rezultatus naudoti pagrįsdamas ir metų sandorio su asocijuotu asmeniu kainodarą?

  • Спросил Макс.

  • Aukso variantas
  • Išsklaidymo galimybė

Kokias kitas pastabas galėtumėte pateikti dėl dokumentavimo periodiškumo ir duomenų šaltinių? Atsakymas Teisinė bazė nereikalauja kiekvienais mokestiniais metais atlikti naują palyginimų atranką ir analizę.

Informacijos šaltinis: www.sufleris.lt

Esminis dalykas, į kurį norėtųsi atkreipti dėmesį, yra tai, kad mokesčių mokėtojas atsako už tai, kad pasirinkimo sandoriai ir jų kainodara kontroliuojamųjų sandorių kainos atitiktų ištiestosios rankos principą.

Todėl metų palyginamieji duomenys galėtų būti naudojami ir m. Vertėtų atkreipti mokesčių mokėtojų dėmesį į tai, kad labai dažnai kontroliuojamųjų sandorių kainodaros dokumentacijoje nenurodoma, kuriam mokestiniam laikotarpiui palyginamieji duomenys, nustatytasis intervalas, kainodaros principai yra taikomi, ypač tais atvejais, kai vėlesniems pasirinkimo sandoriai ir jų kainodara laikotarpiams taikoma ankstesnių metų kainodaros principai.

Pavyzdžiui, gamybinės įmonės parduoda viena kitai panaudotus gamybinius įrengimus.

asmeninis prisijungimo ženklas

Kaip tokiu atveju reikėtų pagrįsti kainodaros atitikimą ištiestosios rankos principui, kai palyginamųjų duomenų, reikalingų analizei, nėra, o atlikti turto vertinimą nėra tikslinga, atsižvelgiant į vertinimo kainą ir sandorio tarp asocijuotų asmenų apimtį?

Pateikus argumentuotą paaiškinimą, kaip buvo nustatyta, pavyzdžiui, parduodamų panaudotų gamybinių įrengimų kaina kai šis sandoris vykdomas neturint kitų tikslų, t. Šiuo atveju galbūt tiktų ir 4 klausime paminėta Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos nuostata dėl galimos per didelės, neproporcingos kaštų ir administracinės naštos tokiems kontroliuojamiesiems sandoriams atliekant palyginamųjų duomenų atranką ir analizę.

{{vm.title}}

Šiuo atveju, mokesčių mokėtojas "politikoje" iš anksto atliktų funkcinę ir ekonominę analizę ir nustatytų vidinę tvarką laikytis nustatyto intervalo galbūt taikant siauresnį, t. Kiekvienų metų pabaigoje būtų atliekama tik supaprastinta ekonominė analizė, pasitikrinant, ar nėra ištiestosios rankos intervalo pokyčių ir raštu konstatuojama, ar buvo patekta į intervalą.

pasirinkimo tipo dvejetainis turbo dvejetainių variantų žvakių mokymas

Detali kainodaros dokumentacija už kiekvienus metus atskirai nebūtų rengiama. Atsakymas Esminis dalykas — kontroliuojamieji sandoriai turi būti sudaryti laikantis ištiestosios rankos principo. Kontroliuojamųjų sandorių dokumentai — dokumentai, parodantys, ar mokesčių mokėtojas, nustatydamas sandorių su asocijuotais asmenimis kainas, jo ištiestosios rankos principo laikėsi.

Paminėtina tai, kad jeigu metų eigoje vyksta tam tikri faktiniai, kontroliuojamuosius sandorius įtakojantys, pokyčiai, tie pokyčiai turėtų būti įvertinami anksčiau nei metų pabaigoje. Situacija vertinama iš pozicijos, kaip tokioje situacijoje elgtųsi  reaguotų nesusiję asmenys.

Tuo tarpu Taisyklių 74 punktas, mokesčių administratoriaus nuomone, daugiau kalba ne apie kontroliuojamųjų sandorių dokumentavimo reikalavimus jų turinįbet formą, kuria ar kurioje ta informacija pasirinkimo sandoriai ir jų kainodara pateikta. Pavyzdžiui, kontroliuojamųjų sandorių dalyvių ekonominiai ar teisiniai ryšiai gali būti atskleisti pateikiant schemą arba juos aprašant, ne sutartyje, o pasirinkimo sandoriai ir jų kainodara susitarimuose gali būti aptarti sandorio kainą įtakojantys faktoriai ir t.

Galima būtų tik atkreipti dėmesį į tai, kad mokesčių administratoriui yra svarbu ne forma, o turinys, kuris leistų įsitikinti, kad mokesčių mokėtojas sudarydamas kontroliuojamuosius sandorius laikėsi ištiestosios rankos principo.

užsienio pasirinkimo sandoriai medienos prekyba

Kokie pasikeitimai galimi teisinio reguliavimo srityje ir mokesčių administravimo politikoje?