Ataskaita apie atliktą Lietuvos Baltijos jūros rajono aplinkos būklės ir

Terminas prekiaujant pbt cb. Ataskaita apie atliktą Lietuvos Baltijos jūros rajono aplinkos būklės ir ...

Komisijos reglamentą ES Nr. IARC Monographs Volume evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides—  atsižvelgdamas į  m.

Terminų žodynas

Mokslinio patariamojo mechanizmo angl. SAM mokslinę nuomonę Nr. Tarybos patvirtintą įgyvendinimo planą siekiant padidinti nedidelės rizikos augalų apsaugos produktų prieinamumą ir paspartinti integruotosios kenkėjų kontrolės įgyvendinimą valstybėse narėse, —  atsižvelgdamas į JT Žmogaus teisių tarybos specialiojo pranešėjo teisės į maistą klausimais  m.

How Can Select Contactor and Overload Relay Rating in Hindi. Contactor and Overload Relay

ES piliečių sutinka, kad Sąjunga turėtų labiau stengtis skatinti didesnį informuotumą apie gyvūnų gerovės svarbą tarptautiniu mastu, ir 90 proc. ES piliečių sutinka, kad svarbu nustatyti aukštus gyvūnų gerovės standartus, —  atsižvelgdamas į tai, terminas prekiaujant pbt cb Parlamentas gauna labai daug peticijų iš susirūpinusių piliečių, kurie naudojasi savo teisėmis pagal SESV 24 ir straipsnius ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 44 straipsnį, kuriose raginama nutraukti bandymus su gyvūnais Europoje ir visame pasaulyje ir sukurti tarptautinius gyvūnų gerovės standartus, —  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl maisto grandinėje atliekamo ES terminas prekiaujant pbt cb vertinimo skaidrumo ir tvarumo COM 25—  atsižvelgdamas į Komisijos vykdomą Reglamento EB Nr.

Europos Sąjungos ataskaita dėl pesticidų liekanų maiste 28kurią m.

К решетке снаружи подошла Гарсиа. Николь напряглась, еще не веря, что крошечные подруги действительно сказали ей правду. - Садись на топчан, - услышала она голос Жанны, - чтобы мы с Алиенорой могли забраться к тебе в карман.

RMSpadavus pirmą paraišką dėl veikliosios medžiagos patvirtinimo, skaidrumo ir interesų konflikto; AK. BfR parengtoje rizikos vertinimo ataskaitoje dėl terminas prekiaujant pbt cb keliamas diskusijas dėl literatūros recenzavimo; kadangi terminas prekiaujant pbt cb kurie suinteresuotieji subjektai iškėlė susirūpinimą keliančius aspektus, nurodydami, terminas prekiaujant pbt cb svarbūs rizikos vertinimo ataskaitos dėl glifosato elementai buvo paimti iš paraiškos aiškiai nepaaiškinant, kad tai yra nuorodos; EFSA nuomonė dėl vertinimų ataskaitų projektų ir ECHA taikoma veikliųjų medžiagų klasifikacija AY.

Ну, сумеешь подняться туда во второй. - спросил Ричард молодого - Думаю, да, - ответил Патрик, поправляя рюкзак. - Ну, теперь по крайней мере не придется все время поджидать нас, старых хрычей, - подмигнул ему Макс.

Трое мужчин остановились, чтобы полюбоваться видом, открывающимся с площадки наверху лестницы. - Иногда, - проговорил Макс, разглядывая великолепную радугу, закрывающую купол лишь в нескольких метрах над его головой, - иногда мне кажется: все, что произошло со мной после высадки с "Пинты", лишь снится .

CGC ir vėlesnis apeliacinis procesas verčia susirūpinti dėl nepriklausomumo ir interesų konfliktų atliekant glifosato vertinimo procesą; Komisijos atliekamas veikliųjų medžiagų patvirtinimas BJ. Augalų apsaugos produktų paraiškų valdymo sistema angl.

DARžinių lygį;