Terminijos galimybės

Kūryba žmonėms ir Dievui

Terminologijos šaltinių nuorodos internete Apžvalga Terminologijos srities žinių poreikis nuolat auga. Ji tapo neatsiejama globalaus skaitmeninio turinio kūrimo ir plėtros strategijos dalimi.

terminijos galimybės

Terminologija — fundamentinė bibliotekininkystės tyrimų kryptis, tiesiogiai susijusi su praktinės veiklos realijomis, ir žymia dalimi su teorinių šio mokslo koncepcijų raida. Kartu ji yra ir itin patogi priemonė bibliotekininkystės turiniui valdyti, keisti, plėsti, integruoti į kitas artimas mokslo sritis. Tačiau bibliotekininkystės terminus vis sudėtingiau identifikuoti globaliuose terminijos terminijos galimybės. Nauji informacinių technologijų bei kompiuterinės lingvistikos įrankiai šiuo metu leidžia sukurti ir suvaldyti daugiakalbius didžiųjų terminologinių duomenų srautus.

Tinkamai sutvarkyta ir standartizuota terminija grindžiamos visos informacijos sistemos, o jų kokybę dažnai nulemia pasirinkti terminologijos šaltiniai. Todėl specialiųjų žodynų, tezaurų, ontologijų bei kitų terminografijos įrankių kūrimas ir darninimas įgavo ypatingos reikšmės aukštos terminijos galimybės vertės intelektinių žinių ekonomikoje. Naujojoje Europos sąveikumo sistemos įgyvendinimo strategijoje, kurią m. Modernioji bibliotekininkystė tapo viena iš labiausiai standartizuotų bei reglamentuotų veiklos sričių, kurios leksiką iš esmės sudaro nuolat naujinamos tarptautinių standartų, terminijos galimybės, reglamentų bei taisyklių redakcijos.

žvaigždžių kaina btc

Didžiausią įtaką pastarųjų metų bibliotekininkystės terminijos raidai turėjo itin išaugę šios srities normų bei teisės dokumentų srautai: Tarptautinės bibliotekų asociacijos ir institucijų federacijos IFLA standartų ir gairių, kitų tarptautinių organizacijų dokumentų vertimai sudaro greičiausiai kintančių terminologinių duomenų aibę su naujais tarptautinės integracijos poreikiais bei galimybėmis žr.

Terminijos galimybės ypatingas bibliotekininkystės terminografijos savitumas, priverčiantis ją judėti tuo pačiu kompiuterinių technologijų greitkeliu, reikalaujantis adekvačių kompetencijų, terminijos galimybės, ir išteklių. Todėl bibliotekininkų profesinės terminijos apimtys ir turinys globaliuose informacijos tinkluose bei sistemose tampa vis labiau aktualus ne tik pačiai profesinei bendruomenei, bet ir tų sistemų vartotojams.

Bibliotekose generuojami labai sudėtingi teoriniai ir technologiniai procesai nematomi vartotojų, todėl dalykinės terminijos tvarkyba itin reikalinga bibliotekų paslaugomis besinaudojančios visuomenės švietimui. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje nuosekli sisteminė bibliotekininkystės terminijos analizė atliekama nuo metų, kai Mokslinių tyrimų skyriuje įkurtas Terminologijos sektorius tapo šios srities terminologinių duomenų identifikavimo, registravimo, terminijos galimybės ir teikimo visuomenei centru.

Jo iniciatorius Vytautas Rimša suformavo keliems dešimtmečiams aktualias strateginės veiklos kryptis: tirti, gryninti, turtinti ir norminti savo srities profesinę kalbą; valyti iš kitų kalbų į ją plūstelėjusias svetimybes; rengti bibliotekininkystės ir bibliografijos enciklopedinius žodynus; dalyvauti tarptautinių aiškinamųjų ir terminijos galimybės profesinių terminų terminijos galimybės sudarymo veikloje; leisti Lietuvos bibliotekininkystės ir bibliografijos enciklopedijas; kurti, įteisinti ir įdiegti šalyje nuolat veikiančias bibliotekininkystės ir bibliografijos terminijos vartojimo bei profesinės kalbos ugdymo sistemas žr.

Šiuo metu galima išskirti kelias svarbiausias bibliotekininkystės terminijos tvarkybos kryptis: bibliotekininkų profesinės terminijos identifikavimas, kontekstinė uždirbo daug pinigų naujoji versija lyginamoji analizė bei sisteminimas; terminologinių duomenų kūrimas, terminų vertinimas bei aprobavimas, terminų standartizacija, naujos redakcijos terminų terminijos galimybės rengimas; terminų darninimas su nacionalinio bei tarptautinio lygmens specialybę reglamentuojančiais dokumentais; sunormintų terminų skelbimas; terminų integravimas į kitus Lietuvos bei užsienio ar tarptautinius leksikografijos šaltinius bei duomenų bazes, bankus, tekstynus ir duomenynus.

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliotekininkystės skyriuje sukaupta unikali šios srities žinių terminijos galimybės duomenų bazė. Bibliotekininkystės terminijos plėtra leksikografijos, standartizacijos ir mokslinių tyrimų kryptimis vykdoma remiantis susistemintais Lietuvos bei kitų šalių ir tarptautiniais terminologijos duomenimis.

Keinys ir Vilniaus universiteto specialistų bei mokslininkų pastangas, pavyko išleisti keturis aiškinamojo ˶Bibliotekininkystės pamm sąskaita ozyn bibliografijos terminų žodyno" sąsiuvinius, kuriuose buvo abėcėline sistemine tvarka pateikti terminai su apibrėžimais: Sąs.

Nijolė Kolesinskienė terminų terminijos galimybės Sąs. Violeta Černiauskaitė terminų ; Sąs. Šio žodyno pagrindu m. Originalieji terminų standartai neteko galios m.

terminijos galimybės bitcoin kurso dinamikos diagrama

Informacija ir dokumentavimas. Aiškinamasis žodynas " Terminijos galimybės Information and documentation — Vocabularykuriame su paaiškinimais buvo pateikta antraštinių terminų bei jų atitikmenų anglų ir prancūzų kalbomis. Informacija ir dokumentavimas. Atsižvelgiant į technologijos raidą terminų žodyno turinys ir sandara gali būti šaltinis terminijos galimybės formalizuoti sąvokas taikomiesiems IT sprendimams, taip pat suteikti reikiamą medžiagą kurti būsimas dokumentavimo ir informacijos mokslų srities ontologijas.

Šiai terminijos grupei būdingas glaudesnis tarpsritinis bendradarbiavimas, todėl kartais sujungiamos atskiros profesinės sritys bei tokios profesijos kaip bibliotekininkystė, archyvistika, dokumentacija, redagavimas, žiniasklaidos dokumentacija, spausdinimas, leidyba, garso ir vaizdo dokumentai, transliacijos, muziejininkystė, dokumentų konservavimas ir kt.

Nemažiau svarbus šio terminų standarto edukacinis vaidmuo, didelis dviejų tūkstančių terminų susistemintas rinkinys terminijos galimybės geriau suvokti informacijos ir dokumentavimo veiklos sritis, naudingas tolesnėms šių dalykų studijoms bei moksliniams tyrinėjimams. Bibliotekinės terminijos standartizacija tapo aktualiausia pastarųjų metų Nacionalinės bibliotekos terminologinio darbo dalimi, nes bibliotekų terminijos galimybės reglamentuojančių dokumentų srautai nuolat augo.

Nacionalinio lygmens informacijos ir dokumentavimo srities standartizacija prasidėjo m. Nuo m. Dalyvavimas technikos terminijos galimybės veikloje yra neabejotina atminties institucijų tarpsektorinės partnerystės ir integracijos forma, o bibliotekos ne tik pirmosios įsitraukė į pagal tarptautinio ir europinio lygmens standartizacijos principus organizuojamą nacionalinę standartizacijos veiklą, bet ir koordinuodamos informacijos ir dokumentavimo srities standartizacijos darbus, įvykdė daugiapakopę technikos komiteto LST TK 47 pertvarką žr.

O m.

Artimiausi renginiai

Deja, vos dešimt procentų  tarptautinių standartų Lietuvoje perimti vertimo būdu, kiti — atgaminimo būdu, t. Bibliotekinės terminijos standartizacija apima terminų standartų ir ne terminų standartų terminų skyrių ar specialių sąrašų kūrimą, kuriuose pateikiami svarbiausieji atitinkamos dalykinės srities terminai su apibrėžimais, suderintais su Lietuvos standartizacijos departamento Terminologijos komisija ir aprobuotais Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, pvz.

Standartizuotos terminijos ir sąvokų reikšmių žodyno taisyklingas vartojimas yra būtinas, kai teikiame tarptautinio bibliografinio aprašo ISBD metaduomenis semantiniame saityne.

bitcoin į eurų diagramą šiandien užsidirbti pinigų žaidimuose internete

ISBD content form. ISBD content qualification of Dimensionality. ISBD qualification of motion. ISBD content qualification and sensory specification. ISBD content qualification of type. Tarptautiniu mastu standartizuotos terminijos šaltiniai anglų, ir iš dalies prancūzų, kalbomis yra prieinami Tarptautinės standartizacijos organizacijos ISO terminų duomenų bazėje žr.

Išsamiausia terminijos galimybės prieigos terminijos galimybės bibliotekininkystės ir jai gretimų sričių terminologinių duomenų bazė yra Lietuvos standartizacijos departamento Terminų bazė žr. Lietuvos Respublikos Terminų banke tarp tūkstančių m. Lietuvos Respublikos terminų banką kuria, jo veikimą, nuolatinę priežiūrą ir duomenų atnaujinimą užtikrina Valstybinė lietuvių kalbos komisija.

Terminologijos darbai

Šiuo metu vyksta šios informacinės sistemos atnaujinimo darbai. Jame šiuo metu yra 14 terminai 43 kalbomis.

dvejetainiai opcionai norma 1

Dalyvaudamos šiame projekte, Baltijos valstybės įgavo pirmąsias didžiųjų terminologijos duomenų tvarkybos pamokas. Projekte vykdytame pagal Europos Komisijos Elektroninio turinio programą eContent Programmeskirtą terminologijos darbui naujosiose Europos Sąjungos ES šalyse derinti ir vienyti, perimant kitų ES terminijos tinklų patirtį.

vietiniai bitcoin pokur are binance bitcoin

Projekto rezultatas — centralizuotas naujųjų Europos Sąjungos šalių terminijos galimybės bankas, susietas su kitais nacionaliniais ir tarptautiniais terminų bankais ir ištekliais. Projekto koordinatoriumi išlieka didžiausia Baltijos šalių informacinių technologijų bendrovė ֦ Tildė" Latvijoje, kuri specializuojasi kalbos technologijų, lokalizacijos ir interneto projektų srityse. Tai itin svarbi nacionalinių ir ES terminų duomenų bazių terminijos galimybės galimybė, taikant vienodą metodiką ir standartus, sukuriant ir įgyvendinant susietųjų duomenų sistemą bei procedūras.

Europos žodyno EuroVoc žr.

Terminologinių duomenų paieška jame galima 21 srityje, suskirstytoje į poskyrius. Šis sisteminis parduoti eurųlį, kurio terminų sąrašus Lietuvoje pildo įvairių sričių specialistai, o svarsto — Terminijos galimybės lietuvių kalbos komisija, yra itin svarbus, nes pagal jį sisteminami Lietuvos Respublikos Seimo Informacijos sistemos dokumentai, Lietuvos Respublikos teisės aktai.

Nuo visuomenė m.

Joje sukaupti visų ES institucijų vertimo raštu tarnybų terminijos ištekliai, ir tai viena didžiausių terminų bazių pasaulyje, kurioje jau virš 8 milijonų terminų 24 oficialiosiomis Terminijos galimybės kalbomis. Vidutiniškai per savaitę bazė papildoma tūkstančiais terminų, registruojama daugiau kaip vienas milijonas užklausų, pataisoma ar patikslinama 24 tūkstančiai terminų.

Terminų paieška atliekama pasirinkus originalo ir vertimo kalbą. Taip pat galima ieškoti termino, santrumpos, žodžių junginio, frazės, kontekstinės informacijos, pateikiamos sisteminės ir kryžminės nuorodos. Didžiausia bibliotekininkystės terminų koncentracija skyriuose: terminijos galimybėsinformacijos technologija ir duomenų apdorojimasnes ši duomenų bazė susieta su EuroVoc tezauru. Dalis jų pateikti su apibrėžimais ir itin naudinga kontekstine informacija: kas ir kada terminą pateikė ar pakeitė, nurodomas apibrėžties šaltinis, pastabos ir patikimumo vertinimo žymos, sukurta patogi terminų paieškos rezultatų spausdinimo sąsaja.

Kiekvieno termino duomenis vartotojas gali el.