04 | January | | Informacijos Archyvai

Nojaus monetų ženklas

Puslapis 6 iš nojaus monetų ženklas Neišaiškinami sutapimai Daugelis faktų rodo, kad senovėje tarp Amerikos ir Europos buvęs kažkoks ryšys. Pirmieji tai pastebėjo misionieriai.

1 oz. Kengūra Australija sidabrinė moneta (Mix metai)!

Žmonės su vienuolių sutanomis, su maldaknygėmis rankose pasirodė Amerikoje kartu su konkistadorais. Tačiau, atrodė, kad prieš juos nojaus monetų ženklas pirmtakų, atrodė, kad jie ėjo kažkokių krikščionių misionierių pėdomis, kurie buvojo čionai prieš juos.

Aš, Dievas Tėvas Kūrėjas Dvasia, siunčiau į žemę daugybę apraiškų, nes panorau atnaujinti žemiškąjį veidą. Budėjime darote daug klaidų, nes neišskaitėte laiko ženklų.

Daugelyje vietų indėnams buvo gerai žinomas šventas kryžiaus ženklas, kuris ir čia simbolizavo amžinąjį gyvenimą po mirties. Tai ir Kolumbas pastebėjo. Kryžiai vainikuodavo ir kai kurias dolerių svyravimas šiandien. Jiems būdavo meldžiamasi.

Korteso priplėštų ir Ispanijos karaliui pasiųstų brangenybių tarpe buvo auksinių kryžių, papuoštų brangakmeniais.

„Titaniką“ suradę archeologai: biblinis tvanas buvo – prieš 12 tūkst. metų

Vienas indėnų pasakė nojaus monetų ženklas jėzuitui: — Mes meldžiamės šiam kryžiui, šventasis tėve, nes ant jo numirė žmogus, kuris buvo skaistesnis už pačią Saulę. Jos labai priminė legendą apie Kristų. Jis išaugęs ir tapęs žymus ir protingas, jis daręs stebuklus: atgaivindavęs mirusiuosius, išgydydavęs paralyžiuotuosius, priversdavęs praregėti akluosius.

Panašūs padavimai apie dievžmogį, pagimdytą skaisčios mergelės, buvo žinomi Meksikos indėnams ir kitoms Amerikos tautoms.

nojaus monetų ženklas

Bet dar labiau stebina Amerikos gyventojų šventųjų knygų ir biblijos tekstų sutapimas. Pavyzdžiui, kiče indėnų majų tauta knygoje, kaip ir Biblijoje, kalbama nojaus monetų ženklas gėrio ir blogio medį, apie pažinimo vaisius, kurie ant jo augę. Traukdami iš rytų, jie rado nojaus monetų ženklas Sonaro lygumą ir įsikūrė joje Ir pasakė nojaus monetų ženklas pasistatysime miestą ir bokštą iki dangaus.

Ir tarė Dievas: štai viena tauta ir viena jos kalba ir štai ką pradėjo jie daryti ir neatstos jie nuo to, ką sugalvojo daryti. Nusileiskim ir sumaišykim ten jų kalbas, kad vienas antro kalbos nesuprastų Jie pasistatę aukštą bokštą toje vietoje, kur dabar yra Babilonas.

Stebino ir šio bokšto pavadinimų tapatybė. Net keista, kaip sutampa tvano aprašymas. Biblijoje ir šventojoje senovės Meksikos knygoje pasikartoja net tas pats skaičius — vanduo padengė žemę per 15 uolekčių.

nojaus monetų ženklas

Actekai, dabartinės Meksikos gyventojai, turėjo ir savo Nojų, kuris išsigelbėjo nojaus monetų ženklas metu. Jis buvo vadinamas Nata. Dievas Titlakahuanas įspėjęs jį apie būsimą katastrofą ir taip pat, kaip ir krikščionių dievas, pataręs jam pasidirbdinti laivą iš kipariso.

Kai vanduo atslūgęs. Nata nojaus monetų ženklas savo žmona gavęs ugnies it ėmęs kepti žuvį. Kvapas pakilęs į dangų, ir dievai, kurie manę, kad visi žmonės žuvo, supratę, kad kažkas iš žmonių išliko. Užsirūstinę dievai norėję sunaikinti žmonių giminę, bet Titlakahuanas įkalbėjęs juos nojaus monetų ženklas išsigelbėjusiųjų.

Lietuvos monetų kalykloje kaldinamos ne tik apyvartinės monetos

Bet juk ir Biblijoje mes skaitome, kad po tvano Nojus užsikūręs ugnį ir kaip tik iš kvapo sudegintos aukos dievas sužinojęs, kad žmonės išsigelbėjo.

Tačiau Biblijos pasakojimai kyla dar iš ankstesnių, babiloniškųjų šaltinių. Čia analogija dar labiau stebina!

Rašyti atsiliepimą

Pagal šį kvapą jie sužinoję, kad kažkoks žmogus su savo žmona išsigelbėjo. Užsirūstinę dievai nutarę juos sunaikinti. Tačiau teisingąjį vyrą su žmona įspėjęs dievas Ea juos užtaręs ir šitaip išgelbėjęs. Biblijos Nojus, norėdamas sužinoti, ar jau baigėsi tvanas, nojaus monetų ženklas kartus iš savo laivo leidęs balandį. Kai balandis sugrįžęs su alyvmedžio lapeliu snape, tai buvęs ženklas, kad vanduo ėmęs slūgti.

  • Kaligrafija by Uosis Galkevičius on Prezi
  • Užsidirbti pinigų internete be kriptovaliutų investicijų

Taip pat elgėsi ir amerikiečių nojaus monetų ženklas apie tvaną herojai, apie kuriuos pasakoja Vest-lndijos ir Meksikos indėnai. Beveik du tūkstančius metų skaitydami bibliją, žmonės joje randa minimą vaivorykštę, kuri dievo valia pasirodžiusi danguje, reikšdama tvano pabaigą.

nojaus monetų ženklas geriausi 2020 metų dvejetainių opcionų brokeriai

Kai archeologinių kasinėjimų metu buvo aptiktos molinės lentelės su senovės Babilono epo apie Gilgamešą tekstu, paaiškėjo, kad legenda apie vaivorykštę iš čia paimta. Bet kodėl gi ir Amerikos šventosiose knygose kalbama, kad inkų dievas, ženklindamas savo sprendimą baigti potvynį, iškelia dangun septynspalvę vaivorykštės arką? Panašesni meksikiečių nojaus monetų ženklas senovės babiloniečių padavimai, negu pastarieji ir Biblijos. Todėl galima manyti, kad ryšiai tarp žemynų jau egzistavo labai senais laikais, kai dar nebuvo parašyta Biblija ir nebuvo krikščionybės.

Daily Archives: January 4, 2013

Tai rodo ir kryžiaus ženklas, kuris buvo žinomas abiejose Atlanto pusėse. Dabar žinoma, kad kryžiaus simbolis yra labai senos, prieškrikščioniškos kilmės. Jis randamas ant egiptiečių paminklų. Kaip slaptų žinių ženklas kryžius buvo žinomas ir Finikijoje, ir šumere.

Monetų katalogas

Senovės Egipte jis būdavo dedamas virš įėjimų į šventyklas ir ant vartų. Paslaptingą mistinę šio simbolio prasmę mes dar paliesime. Dabar mus domina nojaus monetų ženklas kita. Pasirodo, šį simbolį galima rasti virš įėjimų į visiškai skirtingų tautų šventyklas.

Bet kaipgi jis pradėjo keliauti aplink pasaulį? Senovės majų imperijos teritorijoje, Čičen-ltcos mieste, yra dievo Kukulkano šventovė. Padavimas pasakoja, kad Kukulkanas atvykęs čion iš Rytų, iš už jūros.

Jis atvežęs majų protėviams įstatymus nojaus monetų ženklas žinias, o paskui vėl iškeliavęs į savo nežinomąją tėvynę. Kaip ir egiptiečių šventyklų pastatai, Kukulkano šventovė griežtai orientuota pasaulio šalių atžvilgiu.

Kiekviena pakopa, kiekviena aikštelė ar išsikišimas, kaip buvo priimta senovės Egipte, turėjo kokią nors simbolinę prasmę. Pravartu pakalbėti apie kalendorių. Majų metai susidėjo iš dienų, prie kurių dar būdavo pridedamos penkios nelaimingos arba bedieviškos dienos. Per šias penkias dienas nebuvo paisoma įstatymų, buvo galima neatidavinėti skolų, apgaudinėti Lygiai toks pat paprotys buvo senovės Egipte, Babilone ir dar toliau rytuose, Indijoje.

  • Товары для дома ( стр.) - ekipazastaksi.lt
  • Buitis (79 psl.) - ekipazastaksi.lt
  • Užsidirbti pinigų atsiimant pinigus mokėtojui

Kiekvienas periodas arba amžius turi savo spalvą.