Studijų krypčių aprašai

Pasirinkimo užtikrinimas. Daugiau, nei susitarimas – Garantija

Turinys

  kas yra žodžio nepastovumas

  Dažniausiai nustatomi prievolių užtikrinimo būdai: rankpinigiainetesybosįkeitimaslaidavimasgarantijadaikto sulaikymas. Asmenys gali pasirinkti ir kitokius jiems priimtinus bei įstatymams, teisės principams, viešajai tvarkai ir dorovei neprieštaraujančius prievolių užtikrinimo būdus, pavyzdžiui, banko garantiją, priešpriešinį reikalavimų įvykdymą, piniginio įnašo depozito pervedimą, kreditų draudimą.

  Pasirinkimo užtikrinimas užtikrinimo būdo pasirinkimą lemia sutarties pobūdis, pavyzdžiui, paskolos ar kreditavimo sutarčiai garantuoti dažniausiai pasirenkamas įkeitimas hipotekabanko garantija ar pasirinkimo užtikrinimasdarbų arba paslaugų atlikimo sutartims — netesybos.

  kokį uždarbį internete siūlo

  Šalių pasirinktas prievolės užtikrinimo būdas užfiksuojamas raštu pasirinkimo užtikrinimas prievolėje arba papildomame susitarime. Prievolės užtikrinimas dažniausiai yra papildomoji prievolė pagrindinės prievolės įvykdymui garantuoti.

  Rinkimų sistemos pasirinkimo problematika, piliečių dalyvavimo įstatymų leidyboje svarba, žiniasklaidos nepriklausomumo užtikrinimas, teisėkūros standartai šiandieninėje Lenkijoje, Katalonijos Ispanija regiono parlamento narių kalinimo teisėtumas — tai tik kelios temos, kurias Vilniuje vyksiančiame tarptautiniame kongrese nagrinės konstitucinių teismų teisėjai ir teisės mokslininkai iš daugiau kaip 25 valstybių. Konstitucinio Teismo pirmininko Dainiaus Žalimo teigimu, šis kongresas unikalus visų pirma dėl to, kad jame praktiškai, remiantis konkrečiais pavyzdžiais nagrinėjamos šių dienų Europos aktualijos. Konkretus pavyzdys — Lietuva. Mūsų mišrioji rinkimų sistema kelia abejonių, sakyčiau, ji pasirinkimo užtikrinimas sunkiai dera su Konstitucijos logika. Viena vertus, kaip konstatavo Konstitucinis Teismas, Seimas turi diskreciją pasirinkti rinkimų sistemą.

  Prievolių užtikrinimo susitarimams, kaip papildomiems susitarimams, būdinga: pagrindinės sutarties pripažinimas negaliojančia daro negaliojančią ir papildomą sutartį pavyzdžiui, pasirinkimo užtikrinimas negaliojančia paskolos sutartį negalios ir laidavimasprievolės užtikrinimo sutarčiai galioja tas pats, kas ir pagrindiniai sutarčiai pavyzdžiui, kreditoriui pasirinkimo užtikrinimas reikalavimą jo įgijėjas gauna ir teises, nustatytas prievolės įvykdymui garantuotipagrindinės prievolės pabaiga dažniausiai reiškia prievolės užtikrinimo pabaigą.

  Prievolių užtikrinimo būdai rankpinigiai, netesybos, įkeitimas, laidavimas buvo žinomi romėnų teisėje. Jų būtinumą lėmė kreditoriaus suinteresuotumas būti tikram, kad prievolė bus įvykdyta ir kad bus garantuota jo interesų apsauga, jei prievolė nebūtų įvykdyta.

  pasirinkimo užtikrinimas